ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİ HK - Ankara Sanayi Odası

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİ HK

Sayı : 08/5000-490
irtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemlerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olduğu, Odamız üyelerinin kullanmakta olduğu ve periyodik muayene süreleri dolan ölçü ve ölçü aletleri için 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesini teminen ekte yer alan yazının üyelerimize en kısa sürede duyurulması talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: ÖLÇÜ ALETLERİ HK.