Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Muayene Ve Damga İşlemleri - Ankara Sanayi Odası

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Muayene Ve Damga İşlemleri

Tarih: 24.02.2014
İşareti: 05/5000-671
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fikraları iletilmektedir.Bahse konu yönetmeliğe ait bilgiler şu şekilde sıralanmaktadır;
“Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır. ” hükümlerini havidir.
 
Söz konusu hüküm uyarınca, TOBB bünyesindeki oda ve borsa üyelerinin faaliyetlerinde kullanılan ve damga süresi dolmuş her türlü ölçü ve ölçü aletinin muayene ve damga işlemlerinin yapılması için üyelerin muayene beyannamelerini en geç 28/02/2014 tarihine kadar ilgili kuruma vermeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası