“Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik” - Ankara Sanayi Odası

“Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik”

    9 Aralık 2010

Tarihi    : 09.12.2010
İşareti   : 4/5000 –4071
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik” Taslağı hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 13.12.2010 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası