Ölçü ve Ölçü Aletlerinin, İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Tas - Ankara Sanayi Odası

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin, İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Tas

ACİL VE ÖNEMLİ
“ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN, İTHALAT VE İHRACATINDA UYGULANACAK İŞLEMLERE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI’NA  İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZ HK.”
 
Tarihi    : 15.12.2010
İşareti   : 4/5000 –
 4109 
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki Ölçü ve Ölçü Aletlerinin, İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik  Taslağı düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin, taslaklar hakkında görüş bildirilmesinde kullanılan forma işlenerek en geç 15.12.2010 tarihi mesai bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.