Ölçü ve Ölçü Aletleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ölçü ve Ölçü Aletleri Hk.

Tarihi     :15.02.2011
İşareti    :4/5000-492
 
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan tarafından, tartı aleti kullanan Odamıza bağlı üyelerimizin bilgilendirilmesi ile tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla, Ölçü ve Ölçü Aletleri kullanıcıları için 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgiler hazırlanarak tarafımıza gönderilmiştir.
 
· Üzerinde muayene damgası olmayan ölçü ve ölçü aletlerinin kullanılmaması gerekmektedir.
· Damgaların süreleri de ilk muayene işaretinin uygulandığı yılı takip eden yılın sonuna kadar devam etmektedir.
· Damga süresi dolan ölçü aletlerinin de yeniden periyodik muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.
· Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir.
· Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.
 
Ölçü ve ölçü aletlerinden;
 
a)    Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),
b)    Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,
c)     Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
d)    5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,
e)     Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden;
 
– Masa terazileri,
– Asma teraziler,
– Tek kollu kantarlar,
– İbreli teraziler,
 
 f)   Maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunlu olup, bu ölçü ve ölçü aletlerinin      
periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır.
 
Yine Ölçü ve ölçü aletlerinden;
 
a)      Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlara bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg’dan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre,    akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunlu olup, belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır.
 
Sanayicilerimizin kullanmakta oldukları ölçü ve ölçü aletlerinin yukarıda belirtildiği şekilde cezalı duruma düşmeden, mevzuata uygun şekilde kullanmalarını sağlamak ve tüketicilerin haklarının korunması açısından yukarıda belirtilen konulara dikkat edilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası