Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontroller İçin - Ankara Sanayi Odası

Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontroller İçin

Tarihi     : 28.08.2009
İşareti    : 5/5000 – 3159
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğin (71/316/AT), Avrupa Birliği’nin 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/34/EC 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu sayılı drektifine ve 13/11/2007 tarihli 2007/C 270/06 sayılı AB Komisyonu Bildirimine paralel olarak yeniden düzenlendiği belirtilmektir. Bu çerçevede hazırlanan yönetmelik taslağı ve görüş formu ekte sunulmaktadır.

Söz konusu taslağa dair görüşlerinizin 7 Eylül 2009 tarihine kadar yazılı ve elektronik ortamda (gulayak@sanayi.gov.tr) T.C.bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası