ÖLÇÜ ALETLERİ VE METROLOJİK KONTROL YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2009/34/AT) HK. - Ankara Sanayi Odası

ÖLÇÜ ALETLERİ VE METROLOJİK KONTROL YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2009/34/AT) HK.

    11 Ocak 2010

Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) HK.
 
Tarihi     :11.12.2009
İşareti    :4/5000-

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Ölçü aletlerinin tasarımı, çalışması, doğruluk sınıfı, kontrol ve muayene yöntemleri ve tip onayları ile ilgili usul ve esasları belirleyen, “Ölçü Aletleri Ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/At)” 11.01.2010 tarih ve 27459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası