Öğretmen Ve Akademisyenlerin Firmalarda Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

Öğretmen Ve Akademisyenlerin Firmalarda Eğitimi

Tarihi   : 15.05.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekli, “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Söz konusu proje kapsamında, özel sektörün bilgi ve deneyimlerinin eğitim ve öğretim sistemine aktarımını sağlamak için, MEB’in ilgili genel müdürlükleri ve özel sektör firmalarıyla işbirliği yapılarak, EK l’deki listede yer alan alanlarda, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan mesleki eğitim öğretmeni ve Yükseköğretim Kurumuna bağlı meslek yüksekokulu akademisyenlerinin (toplamda 900 kişi), yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla 9 protokolün imzalanmasının planlandığı belirtilmektedir.
 
Protokoller çerçevesinde öğretmen/akademisyenlerin gönüllü firmalarda belirli sürede eğitim görmeleri ve böylece eğitim – sektör işbirliğinin güçlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, eğitimcilerin eğitimleri ve konaklama giderleri gönüllü işletmelerce, yol masrafları ise kurumlarınca karşılanacaktır. Eğitimlerin yapılacağı tarih ve eğitim süreleri protokol hazırlama sürecinde belirlenecektir. Protokol imzalayan firmalara MEB tarafından teşekkür plaketi verilecek ve konu ile ilgili haberler web sayfalarında yayımlanacaktır.
 
Bu çerçevede, EK 1 ’de yer alan mesleklerde daha önce başanlı işbirlikleri bulunan, eğitim birimi olan ve iş yerinde eğitim sağlama kapasitesiyle katkı yapmaya istekli, söz konusu özelliklere sahip firmaların EK 2’de yer alan form doldurulmak suretiyle, 24 Mayıs 2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası