OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Ülkemizde - Ankara Sanayi Odası

OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Ülkemizde

    17 Ocak 2014

Tarih: 16.01.2014
İşareti: 05/5000-276
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ülkemizin, üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu “Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi fiillerinin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasına yönelik yasal mevzuatın oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumunda olduğu iletilmektedir.
 
Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, vaat veya teklifinde bulunulması ile yabancı kamu görevlisinin kendisine veya göstereceği bir başka gerçek ve tüzel kişiye menfaat sağlaması yönünde talepte bulunması, menfaat teklifi ve menfaati kabul etmesinin suç sayılmakta olduğu, bir yabancı ülkede ticaret, yatırım veya iş alma hususunda rüşvetin bir araç olarak kullanılmasının o ülkede adil rekabet koşullarının varlığını olanaksız kılmakta olduğu, bu durumun ülkelerin iç hukuklarında rüşvetle mücadele için aldıkları tedbirlerin yanı sıra, kendi firma ve vatandaşlarının yurtdışındaki rüşvet eylemlerini de suç sayarak önlemelerini gerekli kıldığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu Sözleşme doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamının Adalet Bakanlığı olduğu belirtilip, ülkemizin tabi tutulacağı 3. Aşama İncelemesi kapsamında, anılan konuya ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görüldüğü bildirilmektedir. OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’nun faaliyetleri, ülkemizin geçirdiği inceleme süreçleri ve raporları ile anılan sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına dair hazırlanan kitapçık ve broşürlere, TOBB ana web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ alt köşesinde, hareketli görseller içerisinde ilk sırada “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması” başlığı altında yer alan bannerdan ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası