OECD “Sürdürülebilir Üretim El Kitabı” Hk. - Ankara Sanayi Odası

OECD “Sürdürülebilir Üretim El Kitabı” Hk.

    30 Aralık 2011

OECD “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM EL KİTABI” HK.
 
Tarihi : 30.12.2011
İşareti : 04/5000-4076
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; OECD tarafından, iki yıllık bir çalışma sonunda, şirketlerin çevreye karşı daha sorumlu olmalarına yardımcı olmak ve şirketleri çevresel performanslarını arttırmaya teşvik etmek amacıyla “Sürdürülebilir Üretim El Kitabı” ile, işletme, sektör ve ülke ölçeğinde çevresel performansı ölçmek için uluslararası geçerliliği olan yaygın ve karşılaştırılabilir göstergelerin hizmete sunulmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
OECD’nin web sitesinde, her işletmenin yedi etapta kendi çevresel etkilerini nasıl ölçeceğini gösteren ve çevre sorunlarını daha iyi anlamalarını sağlayan bir “Başlangıç Klavuzu”nun bulunduğu, web platformunda ise, göstergelerin hesaplanması hakkında ayrıntılı bilgiler ile yönetim performansı üzerine teknik danışmanlık sağlamakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Söz konusu online platformun (http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_21571361_47075996_47076535_1_1_1_1,00.html) işletmeler için faydalı olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası