OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi – 2014 - Ankara Sanayi Odası

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi – 2014

Tarih: 18.04.2014
İşareti:  05/5000-1242
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 26.03.2014 tarihli ve 80422910-730.01-21341 sayılı yazısına istinaden, Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) tarafınca yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik gönüllü prensip ve standartları içeren Çok Uluslu Şirketler Rehberi (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)’nin geliştirildiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu Rehberin, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, tüketici hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, yolsuzlukla mücadele, vergilendirme, tedarik zinciri, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içerdiği bildirilmektedir.
 
Rehber’in nihai amacı Uluslararası piyasada rakipler arası dengeyi koruyacak devlet destekli bir kurumsal sorumluluk davranışı geliştirmesini sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını artırmaktır. Çok Uluslu Şirketler Rehberinin son olarak 2011 yılında güncellenmiş olduğu ve Türkçe çevirisinin Ekonomi Bakanlığı’nın “Yurt Dışında Yatırım” internet sitesinde yayınlandığı ifade edilmiştir. (www.ydy.gov.tr/detay.cfm?MlD=283)
 
 Rehbere ilişkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, şikayetleri değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan sorumlu oldukları, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkin bir şekilde çalışacak bir Ulusal Temas Noktası (UTN) oluşturulacağı ifade edilmiştir. Ülkemizde UTN görevinin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası