OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi- 2016 - Ankara Sanayi Odası

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi- 2016

Tarih:11.03.2016
İşareti:  05/5000-608
İletişim: dim@aso.org.tr 

 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nin ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)  tarafından 1976 yılında kabul edilen “Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Şirketler Karar ve Bildirisi” nin bir parçası olan 27 Haziran 2000 tarihinde uygulanmaya başladığı ve rehberin uluslararası yatırım için uygun bir iş ortamı sağlayarak çok uluslu şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk alanında devletlerce kabul edilmiş çok taraflı bir uluslararası araç niteliğini taşımakta olduğu bildirilmektedir. 
 
Ayrıca, Rehber’in yürüklükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, tüketici hakları, çevre, kamuoyu bilgilendirme, rekabet, yolsuzlukla mücadele, vergilendirme, tedarik zinciri, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içerdiği de belirtilmektedir.  
 
Söz konusu rehberin son yayınlanan nüshasına www.ekonomi.gov.tr web sitesinde Yatırım-Yurtdışı Yatırım-OECDÇok Uluslu Şirketler Rehberi adresinden ulaşılmaktadır.
 

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası