ÖDÜL TÖRENİ - Ankara Sanayi Odası

ÖDÜL TÖRENİ

    1 Temmuz 2010

Tarihi     : 17.06.2010
İşareti    :  4/5000-1993
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Bilindiği üzere, Odamızca, her yıl, bir önceki yılın verileri kullanılmak suretiyle faaliyetleri ile ilgili çeşitli dallarda başarı gösteren üyelerimiz tespit edilerek, üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratların da iştirak ettiği törenlerde ödüllendirilmektedir.
 
Bu çerçevede; bu yılki Ödül Töreni çalışmaları kapsamında, 2009 yılı verilerine göre başarı gösteren ve Odamızca belirlenecek kriterler çerçevesinde ödüllendirilecek firmaların tespiti için, Odamız web sayfasında (www.aso.org.tr) Excell formatında “Ödül Töreni” başlığında bir form yer almaktadır.
 
Sözkonusu form üzerinde, firmanızın ticaret sicil no.su, 2009 yılı ihracat tutarı, 31.12.2008 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle işçi sayıları ile 2009 yılında tahakkuk eden kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarları, formu dolduran kişinin adı ve soyadı ve telefonu bölümlerinin doldurularak ve formun boş hali üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı formatta Odamızın aso@aso.org.tr web adresine en geç 02.07.2010 Cuma  günü akşamına kadar ulaştırılması gerekmektedir.
 
Gerek görülmesi durumunda, firmanızdan, gerekli belge ve dökümanlar talep edilebilecektir.  
 
Gereğini bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası