Odamızın İran’a ziyareti hk. - Ankara Sanayi Odası

Odamızın İran’a ziyareti hk.

Tarihi     : 06.03.2009
İşareti    : 5/5000 –982
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sn. Bahman HOSSEINPOR 28.10.2008 tarihinde Odamıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret neticesinde Odamız ile Büyükelçilik arasında görüşmeler devam etmiş ve Odamızın üyelerinden oluşacak bir heyetin Nisan ayının birinci ya da ikinci haftasında Tahran Ticaret ve Sanayi Odasına bir ziyaret gerçekleştirmesinin faydalı olacağı kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkiler son dönemde önemli bir gelişme eğilimi göstermiştir. 2007 yılında 8 milyar doları geçen ikili ticaret hacmimiz, 2008 yılının ilk 11 aylık döneminde 9,7 milyar dolara ulaşmıştır. İran’a ihrac ettiğimiz başlıca ürünler arasında; nükleer reaktörler, kazan, demir ve çelik, motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet, elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları, ağaç ve ağaçtan mamul eşya; odun kömürü, plastik ve plastikten mamul eşya, cam ve cam eşya bulunmaktadır. İthal ettiğimiz ürünler ise; mineral yakıtlar, bakır ve bakırdan eşya, plastik ve plastikten mamül eşya, demir ve çelik, motorlu kara taşıtları, tuz, kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento, çinko ve çinkodan eşya ile kauçuk ve kauçuktan eşyalardır. 

Uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğal gaz kaynakları açısından önemli bir konuma sahip olan İran İslam Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki çeşitli anlaşmalar ve protokoller bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”, “Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması”, “Ticaret Anlaşması”, “Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”ve dönemsel karma ekonomik toplantı zabıtlarıdır. İran İslam Cumhuriyeti hakkında ayrıntılı bilgiler ekte tarafınıza sunulmaktadır.

İki ülke arasındaki işbirliği imkanlarının sağlamlaştırılması açısından önemli olduğuna inandığımız heyetin gerçekleştirilmesi durumunda tahmini heyet sayısının belirlenmesi açısından katılım talebinde bulunacak üyelerimizin ekte yer alan ön kayıt formunu doldurarak en geç 12.03.2009 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdrlüğü’ne (Tel: 0312 417 12 00-1211, Faks: 0312 417 12 71, E-mail: dim@aso.org.tr) bildirmeleri rica olunur. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası