ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI HK. - Ankara Sanayi Odası

ODAMIZ MALİ MÜŞAVİRİNİN AÇIKLAMALARI HK.

Tarihi     : 15.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1561
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

14.04.2009 gün , 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/3 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine ilişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ile 14.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere T.C Merkez Bankası’nca alım-satım konusu yapılan dövizler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

           ABD Doları                  USD