Oda, Borsa Ve Birlik Organlarının Seçim Usulü Değişikliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Oda, Borsa Ve Birlik Organlarının Seçim Usulü Değişikliği Hk.

    12 Temmuz 2012

Tarihi  :12.07.2012
İşareti : 04/5000-2293
 
Sayın Üyemiz;
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun                  81. maddesi beşinci fıkrası; 12.07.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
ESKİ HALİ
YENİ HALİ