ODA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA

    1 Eylül 2016

( GECİKME ZAMMI AFFI )

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’un 11 Maddesi 5.bendi uyarınca, TOBB’a bağlı Oda ve Borsalara 30 Haziran 2016’ya kadar olan aidat borçlarının, sadece asıl tutarları, (gecikme zammı hariç) peşin ya da 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim 2016 Pazartesi gününe kadar Odamıza dilekçe ile başvurmaları önemle duyurulur.

 

UYGULAMA ESASLARI                  DİLEKÇE              BORÇ ÖĞRENME/ÖDEME                           İLETİŞİM