NWIP(Occupational Health And Safety Management Systems-Requirements)Görüş Hk. - Ankara Sanayi Odası

NWIP(Occupational Health And Safety Management Systems-Requirements)Görüş Hk.

    21 Mart 2013

Tarihi  : 21.03.2013
İşareti : 4/5000-1041
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan bir yazıda; Türk Standartları Enstitüsü’nün Uluslararası Standardizasyon Teşkilatları ISO ve IEC, Avrupa Standartlar Teşkilatları CEN ve CENELEC’in üyesi ve ülkemizdeki tek temsilcisi olduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, gerek uluslararası gerekse Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından teknik komiteler marifetiyle gerçekleştirilen standardizasyon çalışmaları ile ilgili her türlü duyuru, bilgilendirme ve döküman desteği yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Türk Standardları Enstitüsü olarak yapılmakta olunan, bu ve benzeri çalışmalarla ilgili tüm tarafların uluslararası ve Avrupa satandardizasyon çalışmalarına azami katılımın hedeflenmekte olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda; ISO,İngiltere Standartlar Teşkilatı’nın(BSI) önerisiyle, “Occupational health and safety management systems-Requirements”  konusunda bir standart hazırlanması için yeni bir konu teklifini (NWIP-New Work Item Proposal) üye ülkelerin görüşlerine sunulmakta olduğu ve eğer NWIP  kabul edilirse konu ile ilgili bir proje komitesi kurulacağı   bildirilmektedir.
 
Konu ile ilgili olarak ekte sunulan bilgilerin ışığı altında, söz konusu NWIP hakkında görüşlerinizin  en geç 31 Mayıs 2013 tarihine kadar TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı’na bağlı Uluslararası Standartlar Müdürlüğü e-posta adresine (usm@tse.org.tr) gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                  .                                         Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                  
Ek2:Form 05