NRW.Invest Türkiye Bürosu - Ankara Sanayi Odası

NRW.Invest Türkiye Bürosu

Tarihi  : 23.10.2008
İşareti : 5/5000 – 4217
Yanıt  : dim@aso.org.tr
 

 

Sayın Üyemiz,

NRW.Invest, Almanya’nın‚ Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Yatırım Destek ve Tanıtım Bürosu’dur. NRW.INVEST Türkiye Temsilciliği Türk girişimcilerin başvuruları için ilk başvuru masası olarak faaliyet göstermektedir. Sözkonusu temsilcilik bir yatırım ve kuruluş yeri olarak Kuzey Ren Vestfalya hakkında girişimcileri bilgilendirmekte, Kuzey Ren Vestfalya’lı siyasetçiler ve idareciler ile gerekli ilişkilerin kurulmasını sağlamakta ve burada yapılacak yatırımlar için danışmanlık görevini üstlenmektedir.

Kuzey Ren Vestfalya, Avrupa’nın nüfus yoğunluğu en yüksek yerleşim bölgelerinden bir tanesidir ve Belçika ile Lüksemburg’a sınır komşusudur. Eyalet başkenti Düsseldorf’u merkez alan ve yarıçapı 500 km yi kapsayan çember içinde yaklaşık 150 milyon kişi yaşamakta ve bunlar AB’deki tüketicilerin %33’ünü ve satın alma gücünün %45’ni teşkil etmektedir.

NRW.INVEST Türkiye Kuzey Ren Vestfalya’ya yatırımı düşünen iş insanlarımıza hem proje aşamasında, hem de kuruluş aşamasında yardımcı olmaktadır. Bu yardım kuruluş yeri seçimi ve kuruluş işlemleri ile ilgili bilgi vermek ve gerekli ön temaslarını kurmak şeklinde gerçekleştiği gibi, eyaletin iktisadi yapısı konusunda, sektörlerin yoğunlukta ve ağırlıkta olduğu yöreler ve bölgeler konusunda, vergi ve hukuk konularında bilgilendirmek şeklinde de olmaktadır.

Ayrıca yatırımın finansmanı ve teşviği konularında da yatırımcıya yardımcı olunmaktadır. Kuruluş yeri seçimi yapıldıktan sonra, ilgili belediye ile sözleşme imzalanana kadar bütün pazarlık ve görüşmelerde yatırımcı firmanın yanında yer alındığı gibi fabrika ya da ticarethane için gerekli bütün izin ve ruhsatların alınmasında  gerekli her türlü destek bedelsiz verilmektedir.

Konu ile ilgili olarak başvurularınız, soru ve önerileriniz için Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nden Sn. Çağla ZEYREK (0.312.4171200/1209 – 1208) e-mail: dim@aso.org.tr ile irtibata geçilebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası