Nijer Enerji Ve Petrol Bakanı İle Görüşme - Ankara Sanayi Odası

Nijer Enerji Ve Petrol Bakanı İle Görüşme

    25 Haziran 2012

Tarihi : 25.06.2012
İşareti : 05/5000-2120
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, Niamey Büyükelçimizin Nijer Enerji ve Petrol Bakanı Sayın Foumakoye Gado ile gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan kayda değer hususlara ilişkin bilgiler iletilmektedir.
 
Söz konusu yazıda, bu kapsamda “Bakan Gado, ülkenin artan enerji talebini karşılamak üzere çeşitli projelerin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, hidroelektrik santrali için Nijer’de yapımına başlanan Kandadji barajının inşasının bitmesinin beklendiği, inşaat sonrası hidroelektrik santrali için yatırımcıları beklendiklerini, güneş enerjisi ile elektrik santrali kurulması için de bir projeleri olduğunu, 20-50 MW’lık bir santral yapımına ihtiyaçları bulunduğunu, öte yandan Nijer’de kömür ve doğalgazın da bulunduğunu, Tahoua bölgesinde 100 MW’lık bir termik santral ile Zinder-Maradi bölgelerinde doğalgazdan elektrik üreten santraller kurulabileceğini kaydetmiştir.
 
Bakan Gado, sözkonusu projenin yap-işlet-devret modeliyle yabancı yatırımcılara verilebileceğini, yatırımcıların santrali kurup, elektriği ürettikten sonra belli bir süre bunu fiyatlandırma ve satma hakkına sahip olabileceğini kaydetmiştir. Bakan ayrıca projelerin devlet garantisi taşıyacağını, bu bağlamda, ülkemiz kamu ve özel sektörün ülkede yatırım yapmak üzere beklediklerini belirtmiştir.
 
Bakan Gado devamla, mümkün olması halinde, enerji sektöründe ülkemizin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak amacıyla, Nijer’e yönelik teknik eğitim verilmesinden ve çalışma ziyaretleri yapılmasından şükran duyacaklarını da ifade etmiştir. İlgili Bakanlığın Genel Sekreteri de ülkemizden kısa zamanda bir heyetin Nijer’i ziyaret etmesinin yararlı olacağını ifadeyle, heyetin Ramazan Bayramı sonrası dönemde gelmesinin en uygun zamanlama olacağını belirtmiştir “.  
 
Ayrıca, Nijer’in ülkede petrol bulunmasından ve üretime geçilmesinden sonra, altyapı ve kalkınma projelerine ağırlık verdiği ve bu süreçte, elektrik ihtiyacında Nijerya’ya bağımlı olunmasının sıkıntı yarattığı belirtilmektedir. Ülkenin kendi kendine yetecek bir yapı kurma çabası içinde olduğu ve Bakan Gado’ya göre, Nijer’in Dünya Bankası bünyesindeki Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) üyesi olmasının, ülkeye yönelik yatırımları cazip hale getireceği ifade edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası