Nihai Bildirim Hk. - Ankara Sanayi Odası

Nihai Bildirim Hk.

    22 Haziran 2016

Tarihi : 21.06.2016
İşareti : 
4/5000-1357

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 15/5/2015 tarih ve 29356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No; 2015/19) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” için başlatılan damping soruşturmasında nihai bildirim aşamasına gelindiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla,   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ticari bilgilerin gizliliği ilkesi gözetilerek hazırlanan ve soruşturma çerçevesindeki değerlendirmeleri içeren nihai bildirime, T.C. Ekonomi Bakanlığına ait http://www.tpsa.gov.tr internet adresinden Damping ve Sübvansiyon àSoruşturmalar à Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları à Demir (Dökme Demir Hariç) ve Çelikten Dikişsiz Çekme Borular – Çin Halk Cumhuriyeti bağlantısı takip edilerek ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Nihai bildirimde yer alan bulgulara ilişkin olası görüşler 30/6/2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmeleri halinde dikkate alınacağı, nihai bildirime yönelik sunulacak görüşlerde, Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özetinin sunulması gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca; gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalı, ilgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği belirtilmektedir

Bu kapsamda, tüm ilgili tarafların katılımına açık olan kamu dinleme toplantısının 30/6/2016  günü saat 10.00’da İthalat Genel Müdürlüğü 13. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği, toplantıya tüm ilgili tarafların bir kişi ile katılım sağlaması ve katılımcı bilgilerinin en geç 28/6/2016 tarihi mesai bitimine kadar dms243@ekonomi.gov.tr  e-posta adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası