New Global Dialogue Kongresi - Ankara Sanayi Odası

New Global Dialogue Kongresi

Tarihi     : 27.02.2009
İşareti    : 5/5000-965
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dekanlığı’ndan gelen yazıda; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin farklı disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getiren uluslararası bir kongre düzenleyeceği bildirilmektedir. Kongrenin disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal ve ekonomik sorunları ortaya koyabilmeyi, yerleşik yargıları sorgulayabilmeyi ve yeni kuram ve yöntem arayışları geliştirebilmeyi amaçladığı ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda; 24 – 27 Eylül 2009 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue” (Sosyal ve Ekonomik Konuların Dünyanın Geleceğini Şekillendirmesi Üzerine Uluslararası Davraz Kongresi: Yeni Küresel Diyalog) başlıklı kongreye katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunarız.  

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası   

 

Not: Kongre sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarından çalışmalara açıktır. Kongrenin konusu aşağıdaki temalarla ilişki olmakla birlikte, bunlarla sınırlı değildir.

TEMALAR

          Demokratikleşme, İnsan Hakları, Kimlik

          Terör ve Güvenlik

          Uluslararası Göç ve İnsan Kaçakçılığı

          Din, Kültür ve Medeniyet

          Kalkınma, Enerji, Çevre Sorunları ve Ekonomik Sistem Arayışları

          Bilim, Teknoloji ve Yenilik

          Yeni Yönetim Tartışmaları

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 30 Nisan 2009

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11 Mayıs 2009

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 31 Temmuz 2009

Kongre Programının Kesinleşmesi: 01 Eylül 2009

Kongre Tarihi: 24 – 27 Eylül 2009

Ayrıntılı bilgi için: http://idc.sdu.edu.tr

İletişim: idc@sdu.edu.tr

Tel: +90 246 211 31 92

Fax: +90 246 237 09 20