Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği - Ankara Sanayi Odası

Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği

    20 Mayıs 2013

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1889
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye’de yerleşik Belçikalı firma temsilcileri ile halihazırda iş yapan veya yapmak isteyen üyelerin biraraya gelmelerini teminen 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 11.00 – 14.00 arasında İstanbul TOBB Plaza’da “Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği” düzenleneceği bildirilmektedir. “3. Pazarlarda İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilecek ve öncelikle Türk girişimcilerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde inşaat-altyapı, mühendislik, enerji, çevre teknolojileri, kimya alanlarında işbirliği fırsatlarının ele alınacağı toplantının, T.C. Ekonomi Bakam Sayın Zafer Çağlayan’ın Haziran 2013’de Belçika’ya gerçekleştireceği ziyarete hazırlık teşkil etmesi açısından aynca önem taşıdığı belirtilmektedir. Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Pol de Witte’nin onurlandıracağı söz konusu toplantıda, firma temsilcilerimizin Brüksel, Flaman ve Valon Bölgeleri Ticaret Müşavirleri ile ikili görüşme gerçekleştirme imkanı bulacakları ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, merkezi konumu nedeniyle Türk firmaları için önemli bir pazar ve bölgesel üs olarak değerlendirilmesi gereken Belçika ile ikili ticaret hacminin yıllar itibariyle artış kaydederek 2012 yılında 6 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve 2015 yılında 10 milyar Dolara çıkarılmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Belçikalı firmaların, Türkiye ve Türkiye üzerinden 3. pazarlarda firmalarımız ile ortak çalışma deneyimi ve arzusuna sahip olduğu ve bu ilgi doğrultusunda, Türkiye’deki Belçika sermayeli firmaların sayısının 450’yi aştığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu toplantının taslak programı ve katılım formuna TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası tş İmkanları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir. Toplantıya katılmak isteyenlerin, katılım teyitlerini 24 Mayıs 2013 Cuma gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Neslihan Kilit, Faks:0212 339 50 65, E-mail: nkilit@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası