Nazarbayev Üniversitesi Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Nazarbayev Üniversitesi Projeleri

Tarih: 01.08.2013
İşareti: 05/5000-2845
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Kazakistan’daki Nazarbayev Üniversitesi’nin sürdürmekte olduğu “Intelligent and Innovative Clusters” projesi kapsamında, “Bilim Parkı, Girişim Merkezi, Teknopark” ve benzeri diğer yapılan kurmayı planladığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, adı geçen projenin amaçlan arasında söz konusu projeye uluslararası ve yerel şirketlerin dahil edilmesi, yenilikçi girişimcilik için gerekli şartların oluşturularak projelerin teşvik edilmesi, yatırım kolaylıklarının sağlanması, nitelikli ve rekabet edebilir hizmetlerin sunulmasının olduğu belirtilmektedir.
 
Projeye ilişkin detaylı bilgi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları – Ülke Duyuruları / Kazakistan” bölümünde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası