NATO İhale Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

NATO İhale Duyurusu

Tarih: 24.04.2013 
İşareti: 05/5000-1626
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Brüksel Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; NATO tarafından idari ve genel hizmetlerin tedariki amacıyla 2013 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin bilgiler iletilmektedir.
 
Bu kapsamda, söz konusu yazıda genel ihale duyurularının kamuya açık olduğu ve tedarik amacıyla çizelgede belirtilen ihale dönemlerinde NATO’nun web sayfasında (http://www.nato.int/structur/procurement) yayımlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu ihale çizelgesi ekte gönderilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası