NAKLİYE SORUNLARI - Ankara Sanayi Odası

NAKLİYE SORUNLARI

    16 Şubat 2017

İşareti : 05/5000-321
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesinden alınan bir yazıya atfen, ilgili Daire tarafından yapılan sektör değerlendirme toplantılarında, kuruluşları tarafından ülke çapında yer alan iş yerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri/firmalarınca fahiş fiyat istendiğinin, ürünün kendilerine taşıttırılmaması halinde ise engellemelerde bulunulduğunun ve yaşanan sorunlara çözüm bulunması yönünde talepler alındığının bilgisi aktarılmaktadır.

Ayrıca, aynı Daire tarafından düzenlenen yazıda konunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na aktarıldığı ve somut şikayetler hakkında ilgili Bakanlıkca yapılacak araştırma sonucunda ilgililer hakkında müeyyide yoluna gidileceği bilgisinin alındığı ifade edilerek, taşımayı engelleyen kişi ya da kooperatiflerin anılan Bakanlığa bildirilmesi ve bu bilginin de taraflarına bildirilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası