Nakit Alışverişlerde Kuruşlu Tutarlarda Yapılan Yuvarlamalar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Nakit Alışverişlerde Kuruşlu Tutarlarda Yapılan Yuvarlamalar Hk.

Tarihi     :19.09.2011 
İşareti    :04/5000-2831
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, 5 kuruşun altında kalan alışveriş tutarlarındaki nakit ödemelerde tüketicilerin aleyhine olacak şekilde çoğunlukla yukarıya doğru yuvarlama yapıldığı belirtilerek,  nakden yapılan ödemelerde tüketiciler ile satıcılar arasındaki menfaat dengesinin korunması ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine gayret gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası