Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yatırım Olanakları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yatırım Olanakları Hk.

Tarihi     : 12.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3820
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Devlet Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında 26-27 Ekim 2010 tarihlerinde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne (NÖC) bir ticaret heyeti programı düzendiği bildirilerek, konuya ilişkin olarak, Bakü Ticaret Müşavirliği’nden temin edildiği belirtilen, NÖC’de yeniden kurulması veya iyileştirilmesi düşünülen tesislere yönelik bilgi notu yer almaktadır.
 
Söz konusu yazı ekinde yer alan bilgi notu, TOBB’un web sitesindeki www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası