NACE SİSTEMİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN YENİ MESLEK GRUPLARI ve ÜYELERİMİZİN DAĞILIMI - Ankara Sanayi Odası

NACE SİSTEMİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN YENİ MESLEK GRUPLARI ve ÜYELERİMİZİN DAĞILIMI

5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar Borsalar Kanunu”’nun 14. maddesinin 4. fıkrası dayanak alınarak hazırlanan; “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik”’in 5.maddesine göre, “Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanmış ve 14.01.2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayımlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin geçici 2. maddesi, “Odalar, meslek gruplarını bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen rehberin yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde bu rehbere uygun hale getirir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede; Odamızca meslek grupları rehbere uygun hale getirilmiş, Yönetim Kurulu’nun 09.06.2008 tarih ve (181) sayılı toplantısında teklif olarak Sayın Meclisin kabulüne sunulmasına karar verilmiş ve Oda Meclisimizce 11/06/2008 tarihli toplantıda kabul edilmiş Yeni Meslek Grupları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce onaylanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onayı ile yürürlüğe giren Meslek Gruplarına göre mensubu olduğunuz meslek grubunuzu, sicil numaranızı ve ulusal kodlamaya göre verilen kod numaranızı  Odamız web sayfasından ğrenebilirsiniz.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Odamız web sayfası ilgili bölüme ulaşmak için tıklayınız