NACE Kodlarında Değişiklik Hk - Ankara Sanayi Odası

NACE Kodlarında Değişiklik Hk

    4 Nisan 2014

Tarih   :  04 .04.2014
İşareti  : 05/ 5000- 1134
 
Sayın Üyemiz,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yürütülen NACE Çalışma Grubunca 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Rehberde yer alan 26 kodda değişiklik yapılmıştır.
                                                                                                   
Rehberde yapılan değişiklikler 09.01.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.01.2014 tarih ve 0545/619 sayılı yazısında yer alan ve yukarıda belirtilen hususlar Yönetim Kurulumuzun 20.01.2014 tarih ve 35 sayılı toplantısında incelenmiş ve 29.01.2014 tarihinde Oda Meclisince uygun bulunmuştur.
 
Söz konusu karar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5.Maddesi çerçevesinde incelenmiş ve  “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi”ne uygun olduğu Odamıza  26.03.2014 tarih ve 6341 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
                                                            
Bu çervede, siz değerli üyemiz tarafından  NACE Kodunun yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Ek-1’de bulunan açıklamalara binaen tespit edilecek NACE Kodunun 30/04/2014 tarihine kadar Odamıza bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası