NACE Kodları ve Meslek Grupları Hk. - Ankara Sanayi Odası

NACE Kodları ve Meslek Grupları Hk.

    14 Ocak 2013

Tarih : 14.01.2013
İşareti : 10/5000-144
 
Sayın Üyemiz,
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 29.09.2012 tarih ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de son halini alan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ve Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından oluşturulan Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırılması (NACE) sistemi güncellenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfasında yayımlanmıştır.
 
Bu kapsamda firmanızın güncel NACE koduna ve meslek grubuna ilişkin bilgilere Odamız web sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
Bahsi geçen sayfada; faal üyelerimizin bilgileri bulunmakta olup, askı durumundaki firmaların askı durumunun ortadan kalkması halinde, kayıtları bir gün sonra sisteme dahil edilmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası