Nace Kodları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Nace Kodları Hk.

    30 Nisan 2012

Tarihi :  30.04.2012
İşareti : 4/5000-1533
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.gib.gov.tr/) yer alan Mükellef Bilgileri Bildirim Formu’nun tüm mükellefler tarafından Mayıs ayı sonuna kadar doldurulması gerekmekte olup, bu Formda, üyelerimizden NACE kodu bilgisi istenecektir.  
 
NACE kodları, 13 Nisan 2012 tarih ve 1324 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 1466 yazılarımız ile tüm üyelerimize faks ve e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.
 
Mükellef Bilgileri Bildirim Formu doldurulurken herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için, üyelerimizin, Odamız web sayfasında (http://www.aso.org.tr/ ) Duyurular bölümünde yer alan NACE Kodları Dönüşüm Tablosu’ndan eski ve yeni kodlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası