Nace Kodları Dönüşüm Tablosu - Ankara Sanayi Odası

Nace Kodları Dönüşüm Tablosu

    30 Eylül 2012

Tarihi :  30.05.2012
İşareti : 4/5000-1833
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.gib.gov.tr/) yer alan Mükellef Bilgileri Bildirim Formu’nun 28.05.2012 tarihli 53 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile yapılan süre uzatımı ile çerçevesinde en geç 29.06.2012 tarihine kadar doldurulması gerekmekte olup, bu Formda, üyelerimizden NACE kodu bilgisi istenecektir.  
 
NACE kodları, 13 Nisan 2012 tarih ve 1324 sayılı, 25.04.2012 tarih ve 1466 sayılı ve 30.04.2012 tarih ve 1533 sayılı yazılarımız ile tüm üyelerimize faks ve e-posta yoluyla ulaştırılmıştır.
 
Mükellef Bilgileri Bildirim Formu doldurulurken herhangi bir yanlışlığa mahal vermemek için, üyelerimizin, Odamız web sayfasındaki (http://www.aso.org.tr) NACE Kodları menüsünde  yer alan Dönüşüm Tablosu’ndan eski ve yeni kodlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
 
Önemle ve tekrar bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası