Nace Faaliyet Kodlarının 2.Tebligatı Hk. – ÖNEMLİ – - Ankara Sanayi Odası

Nace Faaliyet Kodlarının 2.Tebligatı Hk. – ÖNEMLİ –

    29 Kasım 2012

Tarihi : 29.11.2012 
İşareti : 07 /5000- 3554 
İrtibat : sicil @aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin  Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliklerin Geçici  3’üncü maddesine istinaden üyelerinizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa  kayıtları esas alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen faaliyet  kodları ; yazılı olarak kurye aracılığıyla oda ve borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderilmiş, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine kurye aracılığıyla ikinci kez yazılı tebligat gönderildiği bildirilmiştir.
 
Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet  kodları , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi internet sitesinde, nace.tobb.org.tr web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanacaktır. İlanen yapılan bu tebligat, muhataba yapılmış sayılacaktır. 
 
Üyelerimiz, internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar Birliğimize itiraz edebilecektir. Süresinde itiraz edilmeyen ve itiraz üzerine Birlik tarafından verilen kararlar kesindir.
 
İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin nace.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır.  
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası