Nace Faaliyet Kodları - Ankara Sanayi Odası

Nace Faaliyet Kodları

    20 Kasım 2012

Tarihi  : 20.11.2012
İşareti : 0
05/5000-3541
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Odalarda/Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandınlması Hakkında Yönetmeliklerin Geçici 3 üncü maddesine istinaden üyelerimizin Gelir İdaresi Başkanlığı’na vermiş oldukları Mükellef Bilgileri Bildirim Formu ve ilgili Oda/Borsa kayıtlan esas alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen faaliyet kodları; yazılı olarak kurye aracılığıyla oda ve borsa üyelerinin bilinen en son adresine gönderilmiş, adresinde bulunamayan üyelerin kayıtlı adreslerine kurye aracılığıyla ikinci kez yazılı tebligat gönderildiği ifade  edilmektedir.
 
Bilinen en son adreslerinde bulunamayan, dolayısıyla tebligat yapılamayan üyelere ilişkin faaliyet kodları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi internet sitesinde, nace.tobb.org.tr web adresinde 19.11.2012 tarihinden itibaren ilanen yayımlanacağı bildirilmektedir. İlanen yapılan bu tebligat, muhataba yapılmış sayılacağı belirtilmektedir.Üyelerimiz, internet sitesinde yapılan ilan tarihinden itibaren 06.12.2012 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne itiraz edebileceği, süresinde itiraz edilmeyen ve itiraz üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen kararlar kesin olduğu ifade edilmektedir.
 
İtirazlara ilişkin hususlar ve istenilen belgeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin nace.tobb.org.tr adresinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası