Müşteri İlişkileri ve Teklif Yönetimi Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

Müşteri İlişkileri ve Teklif Yönetimi Eğitimi

    2 Mayıs 2012

Tarihi : 02.05.2012
İşareti : 08/5000 – 
İrtibat : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1324
 
Sayın Üyemiz,
 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, müşteriye ulaşmanın pek çok alternatif  yeni yolu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu yeni yolların en önemlilerinden biri olan CRM (Cause-Related Marketing –Neden İlişkili Pazarlama) yeni müşteriler kazanmayı kolaylaştıracak ve  kazanılmış müşteriyi elde tutacak her türlü yaklaşımı ifade etmektedir.
 
CRM uygulamaları ilk ortaya çıktığı dönemde  daha çok müşteri ile ilgili daha fazla bilgi tutmak ve bu bilgileri kullanarak, müşteriye bazı ayrıcalıklar yaşatmak üzerine kurgulanmıştır ve firmalar müşteri hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak, kişiye özel mesajlar, alışveriş alışkanlıklarına göre kampanyalar, düzenlemeye çalışıyorlar, müşteriden gelen şikayetleri yönetmek ve gerektiğinde müşterileri  bilgilendirmek için de CRM uygulamalarından yararlanıyorlardı.
 
Ancak günümüzde  CRM uygulamaları satış ve pazarlama iş süreçlerini de kapsayarak, firmaların farklılaşma yolunda geliştirdikleri yeni iş süreçlerine de destek olmakta ve bu süreçleri kontrollü bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. CRM uygulamalarının hedef kullanıcı kitlesi olan satış ve pazarlama ekipleri, işin doğası gereği sonuç odaklı çalışmakta ve  sonuca etkisini görmedikleri aktivitelere zaman ve kaynak ayırmamaktadır. Geçmişte CRM uygulamalarının bu kullanıcılar tarafından  zor kullanılır bulunması, CRM uygulamalarının etkin kullanımını engelleyerek  sadece basit bir  müşteri veritabanı olarak hizmet etmelerine neden olmuştur. Bu deneyim nedeniyle, yeni  arayış içerisinde olan  firmaların en önem verdikleri husus, kolay kullanım olarak ortaya çıkmaktadır.
 
CRM uygulamaları müşteri veritabanını iyi segmente etmek,  her segmente en etkin pazarlama stratejileri ile yakınlaşmak, o segmente ulaşılacak farklı iletişim yollarını kullanmak için  önem kazanmaktadır. Ayrıca satış (ve varsa servis) ekibinin yönetilmesi, iş planlarının yapılması, görev atanması ve üzerlerindeki iş yükünün eşit dağıtılması için de CRM uygulamalarından yararlanılmaktadır. 
 
Bu doğrultuda Odamız tarafından 10 Mayıs 2012 Perşembe günü 09:30 – 16:30 saatleri arasında düzenlenecek olan “Müşteri İlişkileri ve Teklif Yönetimi ” konulu eğitime katılmak için ekte yer alan başvuru sürecini takip etmenizi rica eder,  eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 
o  Eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması (Dekontta eğitim adının açıklama olarak belirtilmesi gerekmektedir) 
o  Katılım formunun doldurulması
o  Katılım formu ve dekontun 4175205 nolu faksa gönderilmesi
Bankalar:
-Denizbank Söğütözü Ticari Şb. 4140-2344573-351 No’lu Vadesiz hesap (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.) IBAN: TR600013400000234457300008
-Türkiye İş Bankası Başkent Ticari Şubesi 4398-5869 (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.)
IBAN: TR390006400000143980005869
ASO İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tel: (0.312) 4171200 / 1217-1323-1324   Faks: (0.312) 4175205  E-posta: egitim@aso.org.tr 
Eğitim Yeri: Ankara Sanayi Odası / Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere
 

KATILIMCI FORMU
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE TEKLİF YÖNETİMİ EĞİTİMİ
EĞİTİMİ