Mükellef Hakları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Mükellef Hakları Hk.

    18 Aralık 2012

Tarihi  : 17.12.2012
İşareti : 
4/5000-3826 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; mükellef hakları ve vergi dairesi ilişkilerine ilişkin olarak, 6009 Sayılı Kanun ile mükellef haklarını koruyucu son derece ayrıntılı düzenlemeler yapıldığından bahisle, 2012 yılı uygulamalarında yer yer mükellef haklarını ihlal eden uygulamalar olduğu yönünde duyumlar alındığı ifade edilmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere; 6009 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yaşanan, mükellef haklarını ihlal eden uygulamaların en geç 25.12.2012 Salı gününe kadar Odamız ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası