Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesi Hk.

Tarihi     : 15.06.2010
İşareti    : 03/5000-1954
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bir yazısına atfen, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesine ilişkin ilan metni ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası