Mücbir Sebep Belgeleri (Makine Arızası, Tabii Afet)

Mücbir Sebep Belgesi (Makina Arızası, Tabii Afet); Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29.maddesine göre düzenlenmekte olup; makina arızası, doğal afetler durumlarında düzenlenmektedir.