MSV 2013 Fuarı Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

MSV 2013 Fuarı Duyurusu

Tarih: 12.04.2013
İşareti: 05/5000-1392
 
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nden alınan bir yazıda, 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Brno şehrinde, Ülkemizin partner ülke olarak katılacağı, “MSV 2013-International Engineering Fair” fuarının Türkiye milli katılım organizasyonunun, yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
MSV 2013 International Engineering Fair’e İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;
  • Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 500 €/m2 olacağı öngörüldüğü,      
  • T.C. Ekonomi Bakanlığının 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ’i uyarınca uygulanacak destek oranının % 50 olduğu, azami destek tutarının 15.000 $’ı geçmeyeceği, ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca MSV 2013 Fuarı’nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarının, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyelerimiz için 50.000 $ olacağı ve ilgili tebliğ uyarınca firmaların yıl içerisinde sadece bir prestijli fuardan bu kapsamda yararlanabileceği ifade edilmektedir.
“MSV 2013 International Engineering Fair” fuarına ilişkin olarak fuar ana organizatörü “BVV Trade Fair and Exhibition” CEO’su ve proje müdürü tarafından İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nde 30 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00’de Çek Cumhuriyeti pazarı ve söz konusu fuarın tanıtımına yönelik bir sunum gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu organizasyona katılmak isteyen üyelerimizin; http://tinyurl.com.turkeyatmsv linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak, ilişikte belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100€ (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2x100€ =2000€) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (Faks: 0212 454 00 93, E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası