MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ HK.

Tarihi     :29.12.2008
İşareti    :6/5000 –4976

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 


 

 

Sayın Üyemiz,   

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

 

 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi çerçevesinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda 2008 yılı için tesbit ve ilan olunan yeniden değerleme katsayısı %12 oranında artırılarak 2009 yılında uygulanmak üzere belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergileri 26.12.2008 gün, 27092 Sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilmiştir.   Sözü edilen Genel Tebliğ ektedir.

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

 

 

Ek: 31 Seri No.lu  Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

        Genel Tebliği için tıklayınız.