Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı Hakkında Görüş

    15 Nisan 2016

Tarihi  : 14.04.2016
İşareti : 4/5000-896

İrtibat : emre.ozyol@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Rekabet Kurumu tarafından hazırlanmış olan “2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı” ile bu Tebliğin genel çerçevesini çizen maddelerin incelendiği ve yorum gerektirebilecek bazı maddelerin açıklandığı “2005/4 Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin Açıklanmasına Dair Kılavuz” aşağıda yer alan linklerde görüşlerinize sunulmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen “Tebliğ Taslağına ve Kılavuza” ilişkin olarak, TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 19 Nisan 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın emre.ozyol@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Görüş Taslağı: Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı İle İlgili Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağının Kamuoyu Görüşüne Açılması için tıklayınız.

Ek1: Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı Nihai Hali için tıklayınız.

Ek2: Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağı Nihai Hali için tıklayınız.