Moskova’da Başkurtistan Günleri - Ankara Sanayi Odası

Moskova’da Başkurtistan Günleri

    15 Mayıs 2012

Tarihi   : 15.05.2012
İşareti  : 05/5000-1664
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Moskova Büyükelçiliğimizden alınan yazıya istinaden, Büyükelçi Sayın Aydın Sezgin’in, 27 Nisan 2012 ‘de Moskova’da düzenlenen ve Başkurtistan Cumhurbaşkanı Hamitov’un da bir konuşma yaptığı “Başkurtistan Günleri” adlı tanıtım etkinliğine iştirak ettiği ve etkinlikte, Başkurtistan’ın başta ormancılık(mobilya), petro–kimya, tarım, turizm, petrol rafinericiliği vb. alanlarda yerli ve yabancı yatırımcılar/şirketler için sunduğu imkanlar hakkında bilgiler verildiği  ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, firmalarımızın, Moskova, Krasnador/Rostov, St. Petersburg, Tataristan, gibi belli bölgelerde yoğunlaşmakla yetinmeyip, faaliyet alanlarını başta Başkurtistan olmak üzere, Sibirya gibi Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerini kapsayacak şekilde genişletmelerinin yararlı olacağına değinilmekte, ayrıca, Büyükelçiliğimizin ve Kazan Başkonsolosluğumuzun bu anlayışla şirketlerimizin/işadamlarımızın bu bölgelere yönelik ilgisinin canlı tutulmasını teşvik etmekte olduğu, bu bölgelerde düzenlenen faaliyetlere imkanlar ölçüsünde etkin katılım sağladığı ve işadamları heyetlerimizin ziyaretlerinde yardımcı oldukları belirtilmektedir.
 
Ayrıca yazıda, Başkurtistan’da halihazırda Ros Cam (Şişe Cam), Efes Pilsen gibi büyük firmalarımızın yanı sıra, dönemsel olarak faaliyet gösteren inşaat şirketlerimiz ile daha küçük ölçekli firmalarımızın faaliyet gösterdiği kaydedilerek, yukarıda belirtilen veriler temelinde, şirketlerimizin/işadamlarımızın Başkurtistan’a yönlendirilmelerinin yararlı olacağının düşünüldüğü, Başkurtistan yetkililerinin de, bu bölgeye ilgi gösterecek işadamlarımıza her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirttikleri ifade edilmektedir.
 
Rusya Federasyonu Başkurtistan Cumhuriyeti’nin ekonomik ve ticari durumu ile ülkemizle ekonomik ve ticari ilişkilerine yönelik hazırlanan bir not ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası