Moritanya Yatırım İmkanları - Ankara Sanayi Odası

Moritanya Yatırım İmkanları

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1884
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Moritanya Nuakşot Büyükelçimiz ile 15 Nisan 2013 tarihinde Nouadhibou Serbest Ticaret Bölgesi Başkanı Ismail Cheikh SIDIYA ile gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen hususlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, Sayın SIDIYA tarafından, Nouadhibou Serbest Ticaret Bölgesi Projesinin balık endüstrisi, mevcut limanın genişletilmesi, ve derinleştirilmesi, yeni limanların inşası, şehirleşme, çevre ve turizm alanları düzenlemesi de dahil bir çok alanı kapsadığı, mevcut havalimanı yerine ihtiyaçları karşılayacak uluslar arası standartlarda büyük bir havalimanının ve ticaret ile endüstriye yönelik binalar ve depoların inşa edileceği, deniz suyunun arıtılması yoluyla elde edilecek tatlı suyun bölgedeki maden ve sanayi kuruluşlarına ulaştırılacağı, doğal gaz ve rüzgar enerjisinden elektrik elde etmek üzere santrallerin kurulacağı Nouadhibou şehrinin gerek altyapı gerek üstyapı olarak yenileneceği, serbest bölgenin ve projenin çok sayıda yatırım fırsatı sunduğu, Türk firmaları için serbest bölge içerisinde özel bir bölgenin ayrılabileceği, ayrıca bir organize sanayi bölgesi kurulmasının istendiği, konuyla ilgili ülkemiz deneyimlerinden faydalanılmak istendiği, Türklerin üretecekleri ya da serbest bölgeye getirecekleri ürünlerin bölge avantajlarından yararlanarak Batı Afrika ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkelerine satılabileceği, bahse konu serbest bölgede Türk kamu veya özel şirketleriyle ortak şirket kurmak istendiği hususlarının dile getirildiği kaydedilmektedir.
 
Sayın SIDIYA tarafından, Yap-İşlet-Devret veya Kamu-Özel sektör işbirliği gibi yöntemlerle inşa edilebilecek havalimanı ve liman projeleri, doğalgaz ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, deniz suyundan tatlı su elde etme projesi, balıkçılık, tersane inşası ve işletimi alanlarında iş üstlenmek ve Serbest Bölgede yatırım yapmak isteyen Türk firmalarının bilgilendirilmesinin talep edildiği vurgulanmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası