Moritanya Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Ould Abdelaziz Onuruna Düzenlenen Çalışma Yemeği, 2 - Ankara Sanayi Odası

Moritanya Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Ould Abdelaziz Onuruna Düzenlenen Çalışma Yemeği, 2

Tarihi     : 20.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 245
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Moritanya Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Ould Abdelaziz’in Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle DEİK / Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından Konuk Cumhurbaşkanı onuruna 23 Ocak 2010 Cumartesi saat 20.00’da İstanbul’da Ceylan Intercontinental Otelde bir çalışma yemeğinin düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu yemek esnasında, Kuzey Afrika ile Sahra Altı Afrika arasında köprü rolü oynayan Moritanya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin ele alınacağı ifade edilmektedir.
 
Moritanya Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Ould Abdelaziz’in onuruna düzenlenecek çalışma yemeğine katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak 125 TL katılım ücretinin DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 iban numaralı hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte 22 Ocak 2010 Cuma gününe kadar DEİK’e (İlgili kişi:Bahar Kavala, Tel:212 339 50 32; Faks: 0212 270 35 92; E-mail: bkavala@deik.org.tr😉 iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası