MOLDOVA STA HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

MOLDOVA STA HAKKINDA

    13 Ekim 2016

Tarihi : 11.10.2016

İşareti : 4/5000-1993

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; ülkemiz ile Moldova arasında 11.09.2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10.09.2016 tarihli mükerrer sayısında yayımlandığı ve söz konusu STA’nın 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi amacıyla nota teatisi işlemlerinin başlatıldığı belirtilerek, Ekonomi Bakanlığı tarafından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görev alanına giren hazırlıkların tamamlanmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca yazıda, söz konusu STA’nın yürürlüğe girmesinin, Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalat Rejimi Kararında gerekli değişikliğin yapılmasının ve söz konusu STA’ ya ilişkin Yönetmeliğin uygulamaya konulmasının ardından, bu kapsamda tercihli rejime konu olacak eşyanın menşei, Anlaşmanın Ek I’inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün 16. Maddesi uyarınca EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin ibrazı suretiyle ispatlanacağı belirtilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, 04.09.2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğinin ilgili madde hükmü gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin menşe ispat belgelerinin basımı ve dağıtımı, Odaların da menşe ispat belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması konusunda yetkilendirilmiş olması itibariyle, 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle söz konusu STA kapsamında mükellefler tarafından talepte bulunulması halinde, ilgili mevzuatta öngörülen tüm koşulların karşılanması kaydıyla, EUR.1 Dolaşım Belgesi’nin düzenlenebileceği hususuna dikkat çekilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası