Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nde İş Ve Yatırım Fırsatları Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nde İş Ve Yatırım Fırsatları Toplantısı

    13 Temmuz 2016

Tarih: 13.07.2016

İşareti: 05/ 5000- 1452

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Vadim Çeban ve beraberindeki heyetin 20 – 21 Temmuz 2016 tarihlerinde Türkiye’yi resmi ziyareti çerçevesinde, 20 Temmuz 2016 Çarşamba günü 10:30 – 12:00 saatleri arasında DEİK Ofisi River Plaza İstanbul’da “Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nde İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı”nın düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, Moldova’nın güneyinde yer alan Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nin nüfusunun 150.000 olup tarıma elverişli topraklara sahip olduğu belirtilmektedir. Bölgedeki başlıca sektörlerin; şarap üretimi, hafif sanayi, tarım, enerji, mobilya sanayi, makine üretimi ve inşaat olduğu; bölgede Türkiye, Rusya, Belarus ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yatırımcıların faaliyet gösterdiği de ifade edilmektedir. Söz konusu toplantı sırasında, başta tekstil üretimi, otomotiv aksesuarları, mobilya ve aksesuarları üretimi, enerji tasarrufu sağlayan ve yenilenebilir enerji ekipmanları, elektrikli teçhizatlar, tarım ve gıda işleme, inşaat malzemeleri olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarımıza, Gagavuz Yeri’nde iş ve yatırım fırsatları hakkında sunum yapılarak, soruların yanıtlanması planlanmaktadır.

Bahse konu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 18:00’e kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/223/7088 adresli internet bağlantısında yer alan formu doldurarak kayıt yaptırmaları gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası