Moğolistan Ziyareti ve KEK VI. Dönem Toplantısı için Anket Çalışması hk. - Ankara Sanayi Odası

Moğolistan Ziyareti ve KEK VI. Dönem Toplantısı için Anket Çalışması hk.

    3 Mayıs 2010

Tarihi     : 03.05.2010
İşareti   
03.1/5000-1430
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye – Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi ( KEK) V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 4 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da imzalandığı belirtilmektedir.
 
Bahse konu komitenin VI. Dönem Toplantısının, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç’ın eş-başkanlığında, 21-22 Haziran 2010 tarihlerinde Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da yapılması ve KEK vesilesiyle  Türk – Moğol İş Konseyi Ortak Toplantısının yapılması öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu ziyaretin programı hazırlanmakta olduğu, katılmayı düşünen üyelerimizin aşağıdaki kontaklardan İş Konseyi ile iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.
 
Türk-Moğol İş Konseyi tarafından, Türk iş çevrelerinin Moğolistan’da yaşadıkları sorunları inceleyen ve bu ülkeyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler içeren bir rapor hazırlanmaktadır. Söz konusu rapor, ilgili Türk ve Moğol makamlarına iletilecektir. Bu amaçla, çalışmalarınız sırasında yaşadığınız önemli güçlüklerin ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için varsa somut önerilerinizin hazırlanacak rapora yansıtılmak üzere Türk-Moğol İş Konseyi’ne bildirilmesini önem arz etmektedir.
 
Raporun beklenen verimi sağlayabilmesi için ekte yer alan anket formunun 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 18.00’ye kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel: 0212 339 50 83, Faks: 0212 270 37 84, e-posta: akula@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası