Moğolistan / Yabancı Yatırımcılar - Ankara Sanayi Odası

Moğolistan / Yabancı Yatırımcılar

    25 Haziran 2012

Tarihi : 25.06.2012
İşareti : 05/5000-2119
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Moğolistan Parlamentosu Komisyonu’nda kabul edilen stratejik sayılan sektörlerde faaliyetlerde bulunan veya stratejik büyüklüğe sahip işletmelerdeki yabancı yatırım koşullarını belirleyen sınırlayıcı ve denetleyici hükümler içeren ve ekte gayri resmi İngilizce tercümesi verilen yeni yasa tasarısı hakkında bilgi verilmektedir.
 
Söz konusu yasa ile, piyasanın işleyişini bozacak tekelleşmeyi ve alıcıların satış fiyatını belirlemesini sağlayacak tekelci düzenlemeleri ve stratejik sektörlerde yabancı kamu şirketlerinin hakim ve piyasayı bozucu bir konuma gelmesinin önlenmesi, onay prosedürünü düzenlemek suretiyle stratejik sektörlerde yabancı yatırımların izlenmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır.  Ayrıca Moğolistan yetkililerince, onay işlemlerinin onay konusunun özelliğine göre 30, 60 veya 90 gün sürebileceği, madencilik, bankacılık ve finans, medya, bilgi ve iletişim sektörlerinin stratejik kabul edildiği ve Hükümetçe bir sektörün stratejik görülmesi halinde stratejik sektörler listesine dahil edilmesi için Parlamentoya teklifte bulunabileceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, stratejik sektörlerde faaliyet gösteren bir işletmedeki yabancı yatırımcı payının %49’u aşması ve aynı zamanda yatırım miktarının 100 milyar Tugrig’den fazla olması durumunda, onay kararının Hükümetin teklifi üzerine Parlamento tarafindan verileceği, yabancılar tarafından stratejik işletmenin 1/3 veya daha fazla hissesine sahip olunmasının onay işlemini gerektireceği, stratejik sektörde faaliyet gösteren bir şirketin mal, iş ve hizmet alımında Moğolistan’ın ulusal şirketlerine öncelik verileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası