MOĞOLİSTAN PARLAMENTOSUNDA 2010 OCAK AYINDA ONAYLANAN “İMTİYAZ YASASI” HK. - Ankara Sanayi Odası

MOĞOLİSTAN PARLAMENTOSUNDA 2010 OCAK AYINDA ONAYLANAN “İMTİYAZ YASASI” HK.

Tarihi     :16.03.2010
İşareti    :4/5000- 879
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; Ulanbator Büyükelçiliğimizin Moğolistan Parlamentosunda 2010 Ocak ayında onaylanan “İmtiyaz Yasası’nın, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, kamu mülkiyetindeki gayri menkuller üzerinde özelleştirilmeksizin yatırım yapma imkanının mümkün olacağı ve bahse konu yasanın, devlet ile kamu iktisadi devlet teşekküllerinin mülklerini kapsadığı belirtilmiştir.
 
Yazıda ayrıca, yasada yedi çeşit imtiyaz belirlendiği (yap-işlet-devret, yap-devret, yap-sahip ol-işle, yap-sahip ol-işlet- devret,yap-kirala-devret, düzenle-yap-finanse et-işlet, yenile-işlet-devret) ve hükümetin önümüzdeki günlerde söz konusu yasa kapsamında değerlendirilecek kamu mülklerine ilişkin bir liste yayımlanmasının beklendiği kaydedilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası